Ministerul Tineretului și Sportului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului în data de 04.09.2019 în vederea ocupării funcției contractuaIe de execuţie vacantă de consilier grad profesional II din cadrul Compartimentului Comunicare și Tehnologia Informației – aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului

Informare publică - Carieră

Rezultatul probei scrise la concursul organizat la sediul Ministerului Tineretului şi Sportului în data de 04.09.2019 în vederea ocupării funcției contractuaIe de execuţie vacantă de consilier grad profesional II din cadrul Compartimentului Comunicare și Tehnologia Informației – aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului

Rezultat proba scrisa