Ministerul Tineretului și Sportului

Studiu IRES -

Noutăți

Studiu IRES - "Prognoza evoluției și tendințelor pieței muncii" și "Diagnoza 2018 – Situația tineretului și așteptările sale"

  • Ministerul Tineretului și Sportului a realizat în decursul anului 2018 un Studiu referitor la analiza de politici privind ocuparea tinerilor, cu evidențierea riscurilor socio-economice în contextul transformărilor tehnologice. Studiul a avut ca scop formularea de previziuni ale evoluției tinerilor pe piața muncii, identificarea de bune practici privind lărgirea sferei de competențe, propunerea de soluții pentru creșterea adaptabilității tinerilor la cerințele pieței muncii și susținerea inițiativelor antreprenoriale și a fost realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie.

Dintre concluzii cele mai relevante și importante, raportat la domeniul nostru de activitate, sunt:

  • “ Sprijinirea tinerilor cu nevoi speciale sau cu dificultăți de învățare prin consiliere și însoțire personală în timpul primelor luni la noul loc de muncă, concomitent cu oferirea de stimulente pentru întreprinderi.
  • Formarea antreprenorială în vederea sprijinirii creșterii și creării de întreprinderi de către tineri.
  • Dezvoltarea cunoștințelor, abilităților și competențelor tinerilor prin învățarea non-formală și informală – care pot juca un rol important în îmbunătățirea capacității de inserție profesională și a mobilității, precum și în sporirea motivației pentru învățare pe tot parcursul vieții.”

Prognoza evoluției și tendințelor pieței muncii