Ministerul Tineretului și Sportului

Anunț dezbatere publică metodologie privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale

Noutăți

Anunț dezbatere publică metodologie privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale

Data publicării: 13 decembrie 2018

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii

Documentele pot fi consultate şi la Ministerul Tineretului si Sportului – Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise până pe 19 decembrie a.c. prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin depunere la Registratura Ministerului Tineretului si Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin tel: 021.307.64.17; fax: 021.307.64.18;
  • Prin email : comunicare@mts.ro

Ordin metodologie

Anexa A la ordin

Metodologie

Cerere finantare federatii – anexa 1a la metodologie

Anexa 5 la cerere de finantare federatii

Contract federatii

Anexa 1

Anexa 2 la contract federatii

Anexa 3 la contract federatii

Anexa 4 la contract federatii

Anexa 5 contract federatii

Anexa 6 contract federatii

Anexa nr. 7 contract federatii

Anexa 8 contract federatii

Anexa 9 la contract federatii